Yleistä  Kohteet  Kartta  Asuminen  Osaomistusasunnot

     

 Kaavakkeet   Palaute   Yhteystiedot

     

 Forssa kaupunkina   Forssan seutu

 Vakuusmaksu


Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista yhtiömme tilille on maksettava 1 kk vuokran suuruinen vakuusmaksu. Vakuusmaksu on vakuutena siitä, että vuokrasopimusta noudatetaan eli vuokrat tulevat maksetuiksi ja asunto pidetään kunnossa. Vakuusmaksu palautetaan vuokrasopimuksen päätyttyä mikäli olet huolehtinut yllä mainituista asioista.

Vuokranmaksu


Vuokra maksetaan kunkin kuukauden 2. päivään mennessä Forssa-asunnot Oy:n toimittamilla maksulomakkeilla, jonka yhteydessä maksetaan myös erilliskorvaukset kuten saunamaksut ja autopaikkamaksut. Mikäli vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, yliajalta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli vuokra jää maksamatta voidaan sopimus purkaa ja käynnistää häätötoimenpiteet.

Vuokrasopimus


Vuokrasopimus tehdään toimistossamme kirjallisena kun vakuusmaksu on suoritettu tilillemme. Mikäli kysymyksessä on pariskunta tehdään sopimus molempien nimiin. Vuokrasopimus voidaan tehdä myös määräaikaiseksi.

Sopimuksen irtisanominen


Sopimuksen irtisanomisaika on vuokralaisen puolelta 1 kk. Kun asunto on irtisanottu vuokrasopimus päättyy seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanominen on tehtävä vuokranantajalle kirjallisesti.

Mikäli sopimuksessa on kaksi allekirjoittajaa on molempien tehtävä irtisanominen jos molemmat muuttavat.

Jos toinen puolisoista jää asumaan täytyy hänen hyväksyä omalta osaltaan vuokrasopimuksen jatkuminen yksin hänen nimissään. Vuokravakuuden tilanne tulee myös selvittää irtisanomisen yhteydessä.