Yleistä  Kohteet  Kartta  Asuminen  Osaomistusasunnot

     

 Kaavakkeet   Palaute   Yhteystiedot

     

 Forssa kaupunkina   Forssan seutu

 Forssa-asunnot Oy

Forssa-asunnot Oy on Forssan kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka toimialana on Forssan kaupungissa asuntotarpeen tyydyttämiseksi osaomistusta koskevien säännösten mukaisesti myydä ja luovuttaa asuntoja asunnontarvitsijoille.

Forssa-asunnot Oy:n osaomistusasuminen

Osaomistusasumisessa Forssa-asunnot Oy ja asukas tekevät keskenään kauppakirjan, osaomistussopimuksen ja vuokrasopimuksen..

Pienellä pääomalla osaomistajaksi

Osaomistusasunnoissa pääsee osaomistajaksi maksamalla minimissään 15% asunnon hinnasta. Omistusosuudesta laaditaan kauppakirja. Loppuosan rahoituksessa on käytetty Forssan kaupungin takaamaa pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa. Tämä takaa sen, että osaomistus on rasitteista vapaa.

Vapaarahoitteinen osaomistusasunto ilman tulo- ja varallisuusrajoja

Forssa-asunnot Oy:n osaomistusasunto on vapaarahoitteinen (ei valtion lainoittama) asunto, joten asunnon osaomistajan tulot ja varallisuus eivät aseta asumiselle tai ostamiselle mitään rajoituksia.

Osaomistusoikeuden käyttäminen vakuutena

Forssa-asunnot Oy antaa asukkaalle oikeuden käyttää koko 15% omistusosuutta vakuutena lainaan, jolla asukas mahdollisesti hankkii oman omistusosuutensa. Asukkaalla on myös mahdollisuus lunastaa loppuosuus osaomistussopimuksen aikana haluamanaan ajankohtana.

Huoneiston jälleenvuokraus

Elämäntilanteensa muuttuessa esim opiskelun tai työpaikan suhteen asukkaalla on oikeus vuokrata asunto edelleen. Asukas laatii vuokrauksesta erillisen vuokrasopi-muksen vuokralaisensa kanssa. Forssa-asunnot Oy:n ja asukkaan välinen osaomistus- ja vuokrasopimus pysyy voimassa myös edelleenvuokrauksen ajan.

Asumisturva

Osaomistusasunnossa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Sopimusosapuolina ovat asunnon haltija eli tuleva omistaja ja Forssa-asunnot Oy, jolla ei ole oikeutta irtisanoa vuokrasopimusta. Forssa-asunnot Oy:llä on ainoastaan oikeus purkaa sopimus esimerkiksi silloin, kun osuuden omistaja laiminlyö vuokranmaksuvelvol-lisuutensa tai toimii muuten sopimusten vastaisesti.

Osuuden edelleen luovutus

Osuuden omistajalla on oikeus myydä osakeosuutensa. Osakeosuuden omistusoikeus periytyy kuten muukin omaisuus.