Yleistä  Kohteet  Kartta  Asuminen  Osaomistusasunnot

     

 Kaavakkeet   Palaute   Yhteystiedot

     

 Forssa kaupunkina   Forssan seutu

 HAKAKUJAN ALUE


Huoneistojen velattomat hinta-arviot (hinta-arviot ovat tämänhetkinen hintataso sidottuna rakennuskustannusten nousuun):

2H+K+S 60,0 m² 120.000,00 euroa

3H+K+S 70,0 m² 140.000,00 euroa

4H+K+S 90,0 m² 180.000,00 euroa

Hinnat sisältävät autokatospaikan ja varaavan takan.

Osaomistusosuus 15 %:

2H+K+S 60,0 m² 18.000,00 euroa

3H+K+S 70,0 m² 21.000,00 euroa

4H+K+S 90,0 m² 27.000,00 euroa

Asunnon haltija voi suorittaa 15 % suuremman osaomistusosuuden, jolloin kuukausit-tainen vastike vastaavasti koron ja halutessaan lyhennyksen osalta pienenee.

Kuukausivastike:

Kuukausittainen vastike 15 % osaomistusosuudella sisältäen lainan korkokus-tannukset, lainan lyhennykset ja kiinteistön hoitokustannukset on kokonaisuudessaan noin 9,50 euro/m²/kk eli

2H+K+S 60,0 m² 570,00 euroa / kk

3H+K+S 70,0 m² 660,00 euroa / kk

4H+K+S 90,0 m² 850,00 euroa / kk

Lisäksi asukas maksaa sähkön ja veden mittauksen mukaan.

Lunastusaika:

Osalunastusaika .räätälöidään. pitkäaikaisella 10 - 12 vuoden Forssan kaupungin takaamalla lainalla siten, että 10 - 12 vuoden aikana asukas lunastaa huoneistojen velattomasta hinnasta 25 - 30%, jolloin osakkeet käyvät vapaarahoitteisen lainan vakuutena ja asukas voi ottamallaan lainalla maksaa kertasuorituksena loppuosuuden. Asukas voi lunastusaikana suorittaa ylimääräisiä lunastuksia tai lunastaa asunnon ennenaikaisesti.


Vakuudet:

Asukas ei anna osaomistusosuuden lisäksi mitään vuokra- tai muita vakuuksia. Forssa-asunnot Oy antaa asukkaalle osaomistus- ja asuntokauppalain mukaiset raken-tamisvaiheen vakuuden (ns. RS 10-vakuus), rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden (ns. RS 2-vakuus) ja vakuutusyhtiön antaman 10 vuoden rakennusvirhevakuutuksen.